Điểm thưởng dành cho l7l7l7fayl7l7l7

 1. 5
  Thưởng vào: 29/05/2014

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 2. 2
  Thưởng vào: 24/05/2014

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 3. 1
  Thưởng vào: 20/05/2014

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.