LeDuy's Recent Activity

  1. LeDuy đã thích bài viết của taychoi_hd trong chủ đề Siêu máy tính lượng tử của Google có thể đào nốt 3 triệu Bitcoin còn lại chỉ trong 2 giây?.

    Có khoảng 3 triệu Bitcoin (BTC) hiện vẫn chưa được khai thác, với tổng giá trị là 26,3 tỷ USD (tính theo giá hiện tại 1BTC=8,7 nghìn USD). Quá trình khai thác hết số BTC này dự kiến sẽ mất khoảng 121...

    12/11/2019 lúc 23:21
  2. LeDuy đã trả lời vào chủ đề Hành trình hướng xanh - Drive Green cùng Energizer và DTR.

    Chương trình hay ý nghĩa!

    12/11/2019 lúc 16:08