Điểm thưởng dành cho News

  1. 100
    Thưởng vào: 20/06/2016

    Bài viết thứ 5000

    Bạn vừa viết bài thứ 5000 của mình, bạn được tặng thêm 100 điểm.

  2. 250
    Thưởng vào: 10/08/2015

    2000 lần thích

    Chúc mừng bạn được 250 điểm thưởng vì bạn đã được thích đến 2000 lần!

  3. 100
    Thưởng vào: 28/05/2013

    1000 lần thích

    Bạn đã được 1000 lần thích, vì thế bạn được thêm 100 điểm thưởng.

  4. 30
    Thưởng vào: 11/10/2012

    Tôi yêu nó!

    Chúc mừng! Bạn vừa nhận được thêm 30 điểm thưởng vì bài viết của bạn được đến 500 người thích!

  5. 40
    Thưởng vào: 08/09/2012

    Bài viết thứ 3000

    Bạn vừa viết bài thứ 3000 của mình, bạn được tặng thêm 40 điểm.

  6. 30
    Thưởng vào: 31/08/2012

    Bài viết thứ 1000

    Bạn vừa viết bài thứ 1000 của mình, bạn được tặng thêm 30 điểm.

  7. 20
    Thưởng vào: 31/08/2012

    Say mê

    Thật ấn tượng, bạn được 1000 bài viết! Bạn đã được nhận thêm 20 điểm thưởng.

  8. 50
    Thưởng vào: 21/08/2012

    Thành viên lâu đời!

    Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

  9. 30
    Thưởng vào: 21/08/2012

    Thành viên gắn bó

    Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

  10. 20
    Thưởng vào: 20/08/2012

    Tham gia 1 năm

    Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

  11. 20
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Không thể đủ cho bạn

    Bạn đã đạt 250 lần được thích trong các bài viết của mình. Bạn nhận được thêm 20 điểm thưởng!

  12. 15
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Thật sự đáng yêu!

    Các bài viết của bạn thu hút được 100 người thích. Bạn nhận được thêm 15 điểm thưởng!

  13. 10
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Tôi thích nó thật nhiều

    Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

  14. 2
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Người nào đó thích bạn

    Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

  15. 10
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Không thể dừng!

    Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

  16. 5
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Tiếp tục trở lại

    Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

  17. 1
    Thưởng vào: 18/08/2012

    Bài viết đầu tiên

    Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.