Điểm thưởng dành cho xuantuan4

 1. 20
  Thưởng vào: 01/03/2014

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 2. 5
  Thưởng vào: 03/02/2013

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 3. 1
  Thưởng vào: 23/12/2012

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.