Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Wampj9x

 1. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Gửi về khi nào.mà sao nãy leduy kon hỏi e dia chi de guj ve
  04/12/2012
 2. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Gửi về khi nào.mà sao nãy leduy kon hỏi e dia chi de guj ve
  04/12/2012
 3. Wampj9x
  Wampj9x
  Cha trời. Lo gì hềy. Khi nào thì se biêt sau. Ok men
  vì chỗ t và m ở gần nên luôn tiện bác gửi luôn. Mất công thất lạc.
  04/12/2012
 4. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Rành ưng.2 ae pua nao an mug pua ms dk.mà có gj lô đề j k đó.híhí
  04/12/2012
 5. Wampj9x
  Wampj9x
  Mãi sang nay t ms biet. T ma biet hwa thì t quat roi. Hoho
  04/12/2012
 6. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Kt thử tối nj về ckưa.nếu chưa thì maj quất kũg ckưa muộn
  04/12/2012
 7. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Quà guj ve.a k dk fá trjh nge ckua.faj để e fá.héhé
  04/12/2012
 8. Wampj9x
  Wampj9x
  Dau 3 ve hwa roi. Vl that.
  04/12/2012
 9. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  K lo.koi bảg lô chua.theo den kug.gj kả số phiếu ka so may man.vs kap xjen 2 số âý.20k kả2.kap xjen 52.33
  04/12/2012
 10. Wampj9x
  Wampj9x
  Lz. Tien an deo co ley tien dau ra ma danh m?:D
  04/12/2012
 11. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Maj e dah.trug e cko tjen an.keke.ma chuyên wa den ckua.hóg wa.dk kái áo oaj hey
  04/12/2012