Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi paygate591

 1. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  B cho lynk đi.tìm mà k thấy
  24/12/2012
 2. paygate591
  paygate591
  24/12/2012
 3. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  Pc có nhung k mun lam.thjck lam qua dt thoj.
  24/12/2012
 4. paygate591
  paygate591
  Mình khuyên bạn nên làm qua pc. Vừa nhanh vừa có nhiều soft hỗ trợ. Còn trên đt thì lâu và ảnh hưởng đến xấu.
  Trên đt thì bạn hỏi @strongboss.vc
  24/12/2012