Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mr. Why

 1. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  uhm!đang gắng kiếm cái tiếng nói trong mw cậu ak!
  05/05/2013
 2. Mr. Why
  Mr. Why
  Vậy cố lên nha
  05/05/2013
 3. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  đang kiếm ít phim convert đây!!toàn là mkv ko ak?
  05/05/2013
 4. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  convert liệt đi cậu ak!mai thi thử rồi!ngủ đã!!
  05/05/2013
 5. Mr. Why
  Mr. Why
  Lấy nguồn của mình à. mHD mà. Lấy nguồn đó mà convert cho đẹp
  05/05/2013
 6. Boy_phô'_nui'
  Boy_phô'_nui'
  ko!!lên mạng lang thang mấy hôm nay ms kiếm dk cái web!down phim về rồi cv sang mp4
  05/05/2013