Poll Results: Bạn sẽ xài gói 3G nào cho điện thoại và máy tính bảng?

Members who voted for 'Chuyển sang gói có giới hạn nhưng rẻ hơn'