Poll Results: Bạn sẽ xài gói 3G nào cho điện thoại và máy tính bảng?

Members who voted for 'Dùng gói có dung lượng cao hơn, đắt hơn'